Територіальні органи ДФС
у Черкаській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Ви здійснюєте завантаження (перегляд) наборів даних у формі відкритих даних з розділів:

Проект «Право платника»: податкові питання неповнолітніх

23.03.2017 -

Ще один день роз’яснень головного управління ДФС у Черкаській області на тему застосування податкових пільг та роз’яснення особливостей оподаткування. Сьогоднішня тема – оподаткування доходів і майна неповнолітніх осіб, а також питання отримання/відмови від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків від імені та за дорученням малолітніх і неповнолітніх.

 

1. Грошові зобов’язання неповнолітніх осіб виконуються їхніми батьками

Квартира (135 кв.м.) оформлена на 14-річну дитину. Чому вона повинна (і чи повинна) сплачувати податок на майно за «зайві» метри? Відповідно до ст. 6 Сімейного кодексу України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Неповнолітньоювважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.  Згідно з п. 99.2 cт. 99 Податкового кодексу України грошові зобов’язання неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі. Батьки (усиновителі) неповнолітніх і неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу. Отже, сплатити нарахований податок на нерухомість, відмінний від земельної ділянки за квартиру, власник якої є неповнолітньою особою, мають її батьки (опікуни). За несплату або несвоєчасну сплату зобов’язань з податку на нерухомість передбачено застосування штрафних санкцій.

 

2. Податок за земельні ділянки, власники яких малолітні/неповнолітні, нараховується на загальних підставах, і сплачується батьками, опікунами або власне дітьми за допомогою батьків чи піклувальників

Відповідно до ст. 269, 270 Податкового кодексу України платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

     Статтею 6 Сімейного кодексу України визначено, що правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника (ст.14 Сімейного кодексу).   Грошові зобов’язання малолітніх/ неповнолітньою ніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття дітьми цивільної дієздатності в повному обсязі.

     Батьки (усиновителі) малолітніх/неповнолітніх і малолітні/неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань малолітніх/неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу. 

     Перелік категорій фізичних осіб, які звільняються від сплати земельного податку, визначено у п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України, але пільги щодо сплати земельного податку для малолітніх та неповнолітніх дітей не передбачені.  Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (п. 286.1 ст. 286 Кодексу).

    Отже, земельний податок за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей, нараховується на загальних підставах, і сплачується батьками, опікунами або самими малолітніми та неповнолітніми дітьми за допомогою батьків чи піклувальників. За несплату або несвоєчасну сплату зобов’язань з податку передбачено застосування штрафних санкцій.

 

3. Сплата мита за видачу документів

Відповідно до п.17 ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від сплати державного мита звільняються неповнолітні за видачу їм вперше паспорта громадянина України та за видачу їм свідоцтва про право на спадщину.

 

4. Крім батьків, реєстраційний номер облікової картки платника податків за дитину може отримати уповноважена особа за наявності довіреності

Батьки працюють за кордоном, а 15-річній дитині для оформлення документів потрібенреєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), - як тут бути і хто замість батьків може отримати картку для дитини Відповідно до ст. 70 Податкового кодексу України та п. 1 р. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 №779, фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася Облікова картка фізичної особи - платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу Облікову картку за формою №1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.  У разі якщо фізична особа не досягла шістнадцяти років, або фізична особа є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію (п. 5 р. VII Положення №779).   За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, може бути виданий законному представнику чи уповноваженій особі за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого документа (після пред’явлення повертається) та її копії (п.11 р. VII Положення №779).
     Отже, подати відповідному органу ДФС Облікову картку за формою № 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та отримати документ, що засвідчує реєстрацію неповнолітньої особи у Державному реєстрі, може законний представник чи уповноважена особа за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, документа, що посвідчує особу довірителя (а це один з батьків/ усиновитель, опікун, піклувальник) або його ксерокопії (з чітким зображенням), свідоцтва про народження дитини, а також засвідченої у нотаріальному порядку довіреності, наданої довірителем на здійснення таких дій.

 

5. Громадянин України може за довіреністю від іноземця отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків за його неповнолітню дитину

     Резидент, який є довіреною особою іноземця, може отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податку на неповнолітню дитину такого іноземця, звернувшись до відповідного територіального органу ДФС України за наявності:
-
     документа, що посвідчує особу такого резидента – представника;
-
     документа, що посвідчує особу довірителя, який є одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником), або його ксерокопії (з чітким зображенням);
-
     свідоцтва про народження дитини або його ксерокопії (з чітким зображенням);
-
     довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації неповнолітньої особи іноземця у Державному реєстрі та видачу документа, що засвідчує його реєстрацію.

     Якщо зазначені документи, що посвідчують особу, видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред’явлення повертаються) та їх копії.
     Крім того, видана на території іншої країни довіреність повинна бути легалізована в установленому порядку.

 

6. Реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків не обов’язкова для дітей

Якщо фізична особа не має обов’язків щодо сплати податків, не отримує доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під визначення платника податків, то підстав для включення відомостей про неї до Державного реєстру немає.    Податковим кодексом України не передбачена обов’язкова реєстрація громадян у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків ні з моменту їх народження, ні з настанням певного віку.

 

7. У якому віці можна права відмовитись від прийняття реєстраційного номера

Згідно із ст. 70 Податкового кодексу України та розділу VIII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міндоходів України від 10.12.2013 №779, облік фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.   Фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подає повідомлення за ф. № 1П до ДФС (п. 3 розділу VIII Положення).   Для заповнення Повідомлення використовуються дані паспорта та інших документів, які подаються у разі зміни паспортних даних (п. 4 розділу VIII Положення).

     ДФСвносить до паспорта відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, форму якої наведено в додатку 9 до Положення (п. 8 розділу VIII Положення).  Отже, неповнолітня особа має право через свої релігійні переконання відмовитися від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку та здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта після отримання паспорта громадянина України при досягненні нею 16-річного віку.

 

 

Бажаєте отримати відповідь на своє питання – направляйте листа на адресу з help_payer@ukr.net з позначкою «Проект «Право платника». Детальну інформацію з питань роботи проекту та відповіді на запитання можна переглянути у спеціальному банері «Право платника» на суб-сайті головного управління ДФС у Черкаській області ck.sfs.gov.ua.

Наступне роз’яснення вийде для студентів, а також для батьків неповнолітніх, які успадкували майно/отримали подарунок від членів сім’ї, які не відносяться до першого ступеня споріднення.

 

Звертайтесь, ми працюємо для вас!